הודעה למבקרים שלנו שמדברים עברית

ברוכים הבאים לאתר שלנו! אנו כרגע עובדים לתרגם את כל התוכן שלנו מאנגלית לעברית ושפות אחרות אחדות, כך שנוכל להפיץ מידע על הכנס IAJGS צפויים למספר הגדול ביותר של אנשים, מכל רחבי העולם. עם זאת, שים לב כי כל התוכניות בפועל הרצאות שהוצגו בכנס יתנהל בשפה האנגלית, וכל חומר כתוב וניירות הסילבוס גם להיות רק בשפה האנגלית. אם נתקלת שגוי או לקוי-מנוסח תרגום באתר זה, או אם יש לך בעיות עם מערך של האתר, אנא דווח לנו על
info {at} jgsla(.)com. אנחנו מקבלים הודעות דואר אלקטרוני בעברית, למרות שזה עלול לקחת לנו כמה ימים לענות בזמן שאנחנו צריכים לתרגם את המכתב שלך. תודה לך, ואנחנו מקווים לראות אותך בכנס!

סרטים

Film Festival - Photo #1“עושי סרטים ידועים כאנשים בלתי מרוצים. החיפוש שלהם מתבסס על העובדה שלא כל סיפור הראוי לתשומת לב סופר כבר. וכך הם יוצאים לדרך כמו דון קישוט בשיריונם המבריק ועם מצלמה ביד. ומספרים. השטפון הסיפורי הזה מוצג בפסטיבלים של הסרט היהודי.” – פרופ’ אילן סטאבאנס

Film Festival - Photo #3הצטרפו אלינו לפסטיבל הסרטים של השנה, בו נקרין מעל 40 סרטים חינוכיים, מבדרים ומעשירים המייצגים את ההתנסות היהודית הדתית, ההסטורית ותרבותית
מאז ימי קדם ועד ימינו אנו. הסרטים יכללו סרטי תעודה בנושאים של מחקר שורשים ובנושאי חברה, סיפורים אישיים וזכרונות, סרטים תיאטרליים, סרטים אילמים קלסיים, ואלה המשקפים את הנסיון האמנותי היהודי, ובכלל זה תאטרון יידיש, מוזיקת קלייזמר וקומדיות. יהיו שם תאורים של גבורה בשואה, עיירות שנכחדו, טכנולוגיה של דנ”א, ניתוח החקירות של האוצרות שנשדדו בתקופת הנאצים והתפתחויות משפחתיות המראות את האתגרים, סכנות והתגמולים של ההתגלות העצמית המופיעה מהעיסוק במחקר השורשים.

Film Festival - Photo #4עושי הסרטים יהיו נוכחים בהקרנות רבות כדי להציג את סרטיהם וכדי לדון בהם לאחר הקרנתם. פרטים ולוח זמנים יפורסמו בחדשים הקרובים.

אם יש לכם הצעות, חומר להציע ושאלות באשר לפסטיבל הסרטים, או אם רוצים אתם לתמוך בסרט או בעושה-סרט אנא התקשרו למתאם הפסטיבל: פאמלה וייסברגר לפי הכתובת:
FilmFestival {at} jgsla2010(.)com