הודעה למבקרים שלנו שמדברים עברית

ברוכים הבאים לאתר שלנו! אנו כרגע עובדים לתרגם את כל התוכן שלנו מאנגלית לעברית ושפות אחרות אחדות, כך שנוכל להפיץ מידע על הכנס IAJGS צפויים למספר הגדול ביותר של אנשים, מכל רחבי העולם. עם זאת, שים לב כי כל התוכניות בפועל הרצאות שהוצגו בכנס יתנהל בשפה האנגלית, וכל חומר כתוב וניירות הסילבוס גם להיות רק בשפה האנגלית. אם נתקלת שגוי או לקוי-מנוסח תרגום באתר זה, או אם יש לך בעיות עם מערך של האתר, אנא דווח לנו על
info {at} jgsla(.)com. אנחנו מקבלים הודעות דואר אלקטרוני בעברית, למרות שזה עלול לקחת לנו כמה ימים לענות בזמן שאנחנו צריכים לתרגם את המכתב שלך. תודה לך, ואנחנו מקווים לראות אותך בכנס!

רשימת היושבי ראש של הוועידה

פגוש את היושבי ראש העובדים קשה ביחד לוועידה של 2010

Meet Your Hardworking 2010 Conference Co-Chairs!

רשימת היושבי ראש של הוועידה של 2010 ותחום אחריותם:

אן הַריסann {at} jgsal2010(.)com
פקידת המימון הראשית/גיזברית, מפקחת על הכשרות, עניינים דתיים ועל המדריך של המחקר והמשאבים של לוס אנג’לס.

פמלה וייסבּרגרpamela {at} jgsla2010(.)com
אחראית על התוכנית ועל פסטיבל הסרטים, מפקחת על חדר האמצעים, פרסומים, ואתר הוועידה.

סנדי מַליקsandy {at} jgsla2010(.)com
אחראית על ההרשמה לוועידה, על eShow, על אולם המכירות ועל אתר הוועידה.

לויס רוזיןlois {at} jgsla2010(.)com
אחראית על המתנדבים ועל האירוח, על הקבוצות המיוחדות בעלי עניין משותף ( SIG ) ועל המצרכים לוועידה.

רשימה יותר מפורטת על בעלי התפקידים בוועד תפורסם בהקדם.